products

PQ-8633-00 : TUSQ Saddle Tune-o-matic Epiphone (6pc) PQ-8633-00

TUSQ Saddle Tune-o-matic Epiphone (6pc) PQ-8633-00 - Graph Tech Guitar Labs Ltd.
 Measure  Length Width
Height
E to E 
inches
NA"
NA
NA" NA
mm NA NA NA
NA